Mindstorm

Jest to prosta konstrukcja robota z klocków lego oparta na czterech sensorach ruchu. Robot ma wgrany program, który poprzez odczyt danych z czujników uniemo?liwia mu upadek ze sto?u jednocze?nie utrzymuj?c go w ci?g?ym ruchu.

Duration : 0:1:41


Related Reading:

Uncategorized

Be Sociable, Share!

Technorati Tags: Akademi, ATH, automatyka, Budowa, koło, Maszyn, Mechanika, Minstorm, naukowe, robotyka, Techniczno-Humanistyczna

Leave a Reply