LEGO Mindstorms NXT 2.0

Najpopularniejszy zestaw do konstruowania robotów – LEGO Mindstorms NXT 2.0 – w nowym, ta?szym wydaniu. W tej wersji znajdziesz wi?cej klocków umo?liwiaj?cych zbudowanie 4 zupe?nie nowych konstrukcji oraz czujnik koloru daj?cy wi?cej ekscytuj?cych mo?liwo?ci!

Do nabycia w naszym sklepie!
http://www.roboshop.pl/lego-mindstorms-nxt2.html

Duration : 0:1:48


[youtube lBrFFsZbRYY]

Leave a Reply