Innovativa produktideér av Mittuniversitetets Civilingenjörsstudenter 2011

Innovativa produktidéer av studenter vid Mittuniversitetets civilingenjörsutbildningar årskurs 1 (2010) i Sundsvall. Teknisk designstudenter har gjort 3d-modeller och mekaniska prototyper baserat på Lego Mindstorms NXT. Studenter i Industriell ekonomi har gjort affärsplaner. Datateknikstudenter har programmerat Mindstorms och mobilappar för Android i Java.

Duration : 0:4:51


Comments

Leave a Reply